ÅRETS MARKEDSFØRINGSKAMPAGNE

Vinderen i kategorien “Årets Markedsføringskampagne” er en aktør, der på en kreativ måde har skabt en positiv udvikling eller opmærksom-hed for et produkt eller en virksomhed og herved bidraget til øget kendskabsgrad, en salgs- eller kundetilstrømnings succes på markedet. Her hyldes det kreative og effektive.