Regelsæt og bedømmelseskriterier for
Auto Awards 2024

Bedømmelsen

Auto Awards er en spektakulær tilbagevendende begivenhed, hvor der uddeles prestigefyldte statuetter til de bedste af de bedste.

Udvælgelsen af  de endelige vindere foretages blandt de nominerede på baggrund af juryens stemmer,  bil- og autobranchens stemmer samt publikums stemmer afgivet på autoawards.dk. De tre parters stemmer vægter på følgende måde:
Juryens stemmer (50%),
Bil- og autobranchens stemmer (25%)
og offentlighedens stemmer (25%).

I følgende kategorier vil det kun være juryen (50%), samt bil- og autobrancherelaterede stemmer (50%), der giver udfaldet af vinderne:

  • ÅRETS PRODUKT
  • ÅRETS LEVERANDØR
  • ÅRETS FORSIKRINGSSELSKAB
  • ÅRETS NYHED

I kategorierne, der vedrører køretøjer, er der nedsat en biljury kun bestående af motorjournalister, hvor deres stemmer vægter 80% og offentlighedens stemmer vægter 20%.

Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab & KPMG statsautoriseret revisionspartnerselskab sikrer, at alt går rigtigt til.

Juryen, der består af et repræsentativt udsnit af folk fra branchen, træder sammen online og vurderer de forskellige indstillede.

Juryen har beføjelser til at komme med indsigelser mod indstillede, hvis de mener, at indstillingen er mangelfuld eller ikke stemmer overens med retningslinjerne for Auto Awards.

Hvis juryen kommer med indsigelser mod den indstillede, har den indstillede mulighed for at komme med yderligere dokumentation for berettigelse.

Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab & KPMG statsautoriseret revisionspartnerselskab vil tælle juryens, bil- autobranchens, såvel som offentlighedens stemmer sammen og finde vinderne af Auto Awards 2024.

Tirsdag 21. november 2024 offentliggøres vinderne ved Auto Awards 2024 i Cirkusbygningen i København.

Auto Awards 2024
Tirsdag 21. november 2024
Cirkusbygningen, København
Vi ses til Auto Awards 2024 tirsdag 21. november 2024 kl. 18.00
- Kun adgang med forhåndsbestilte billetter, der kan købes her på sitet.

Offentliggørelse & afstemning:
Afstemningen begynder onsdag den 18. oktober og slutter søndag den 19. november 2024 kl. 12.00
Vinderne offentliggøres tirsdag den 21. november 2024.

 

Orange_streg

Juryens vurdering

I beskrivelsen af kategorierne har vi forsøgt at give så mange oplysninger som muligt, men juryen vil tage flere aspekter med i deres bedømmelser, end det er muligt at belyse. Hvert jurymedlem vil vurdere hver nomineringsmulighed. Det vil bl.a. blive vurderet, om der leves op til de anprisninger, som følger brandet, hvorvidt det er innovativt og nyskabende, og om det kan danne præcedens i bil- autobranchen.

Der vil blive set på kvalitet og æstetik, og om brandet giver et positivt helhedsindtryk. Juryen skal give alle indsendte karakterer i forskellige vurderingskriterier tilpasset kategorien samt eventuelt anføre deres personlige bemærkninger. Denne gennemgang danner således udgangspunkt for valg af de udvalgte nominerede. Juryens vurdering er ikke en videnskabelig baseret gennemgang, men en subjektiv vurdering, der tager højde for en lang række aspekter ved det enkelte brand/den enkelte virksomhed etc.

Man er som jurymedlem inhabil i tilfælde af, at der fremgår en indstilling i en eller flere givne kategori(er), hvor indstillingen er lavet eller repræsenteret af en virksomhed jurymedlemmet er tilknyttet eller har økonomisk interesse i. I det tilfælde stemmes der på en anden i de/den pågældende kategori(er).

Ny procedure i år

Som noget nyt har prisuddelingen i år skærpet indstillingsprocessen i de forskellige kategorier, der ikke vedrører køretøjer. Det betyder, at når indstillingsperioden er slut, kontaktes alle virksomheder som hver enkelt indstilling vedrører, så hver enkelt indstillede virksomhed efterfølgende har muligheden for at uddybe indstillingen med f.eks. mere info om virksomheden, regnskab, vækst, presseomtale, fotos / video, marketingmateriale etc.

Årsagen til at man har udvidet denne del i indstillingsprocessen til de forskellige kategorier er fordi, at der er meget fart på "motorvejen" i dagligdagens gøren og laden hvilket gør, at vi ønsker at alle jurymedlemmer bliver klædt endnu bedre på til deres jury arbejde. I denne branche ændrer tingene sig konstant i markedet uanset om det er bilmærker, hvilket gør branchens prisuddeling har skruet på diverse parametre igennem årene.

Leasing branchen

Hvad angår kategorierne "Årets Erhvervsleasingselskab" og "Årets Privatleasingselskab" vil der også her være en optimering af selve indstillingsprocessen efter at indstillingerne er indsendt via autoawards.dk

Leasingbranchen har ændret sig markant igennem årene. Idag er der mange i branchen, der kalder sig et leasingfirma. Det kan både være firmaer, nyvognsforhandlere, brugtvognsforhandlere etc.
Driver man et leasingfirma eller formidler man leasing ydelser. Der er stor forskel. Men slut kunden oplever stort set det samme. De har fået en ny bil, der er leaset.

Det gør, at alle de indstillede virksomheder indenfor leasingkategorierne, vil blive kontaktet, så de kan bekræfte om de driver eller formidler et leasing firma/ydelser. Desuden har de hver især muligheden for at tilføre mere info om virksomheden, regnskab, vækst, presseomtale, fotos / video, marketingmateriale etc.

Det betyder, at når de nominerede offentliggøres vil det være opdelt om man driver eller formidler.

Orange_streg

Revision af afstemning

I hele afstemningsperioden overvåger Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab & KPMG statsautoriseret revisionspartnerselskab forløbet. Inden prisuddelingen tæller ovenstående alle stemmer op fra juryen, bil- autobranchen, såvel som offentligheden for at finde vinderne af Auto Awards 2024 i de forskellige kategorier. Vinderne offentliggøres ved det store Award Show tirsdag den 21. november 2024.