Skorstensgaard – Reparation af plastkofangere

Som autoværksted forsøger vi at tage så meget af det miljøansvar, det er muligt for os at tage inden for vores branche. Bl.a. ved at reparere og genanvende plastkofangere i stedet for udskiftning.

I 2021 rullede vi i samarbejde med forsikringsselskabet Tryg et initiativ ud om at reducere antallet af beskadigede plastkofangere, der går til forbrænding, fordi normen har været at udskifte plastkofangerne på bilerne til nye. Ifølge Tryg endte 30.000 plastkofangere fra deres danske bilkunder faktisk på forbrændingsanlæg i 2020. Det er ikke bæredygtigt og kalder på handling. Vores samarbejde med Tryg går derfor ud på at reparere så mange kofangere som muligt, så der bliver mindre spild og affald. Målsætningen er at reparere hver tredje plastkofanger i stedet for at udskifte den. Siden lanceringen har vi arbejdet målrettet på at nå Trygs målsætning. Per september 2023 har vi repareret 29,5% af alle indleverede plastkofangere på vores værksteder, og vi forventer at nå målet om at reparere og genanvende en tredjedel af alle plastkofangere inden nytår. Siden lanceringen i 2021 er vi blevet bedre og bedre til at reparere plastkofangere. Vi reparerer naturligvis udelukkende, hvis det er forsvarligt at genanvende en beskadiget kofanger. Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden og kvaliteten, hvorfor vi altid vil udskifte en eventuel plastkofanger, hvis taksatoren er i tvivl om dens genanvendelighed. Vores ambition er at reparere flere plastkofangere i fremtiden, for på den måde sparer vi som samfund i forhold til produktionen af nye kofangere, og vi mindsker det affald, der genereres som følge af skrottede, beskadigede plastkofangere. Det er en meget positiv udvikling, hvad angår genanvendelse. Samtidig er det positivt i forhold til at mindske fodaftrykket på jordens naturlige ressourcer, da reparation i stedet for udskiftning også betyder, at CO2-udledningen mindskes, i og med produktionen og distributionen af nye plastkofangere bliver minimeret. Det ligger vores hjerte meget nært at gøre en forskel for samfundet omkring os, som vi også er en del af, selvom vi som værkstedskæde aldrig kan komme i nærheden af at være 100% grøn eller bæredygtig. Det er derfor, vi har indgået dette samarbejde med Tryg, og derfor vi har fokus på en mere miljøvenlig værkstedsdrift – og det har vi faktisk en stor ambition om. For vi er klar over, at vi befinder os i en branche, der genererer store mængder af miljøskadeligt affald, og hvor der samtidig kan opstå unødvendigt spild af reservedele, der ellers kunne være repareret og genanvendt. Derfor har vi blandt andet som koncern omlagt al vores el til 100% vedvarende og CO2-neutral energi, som er fremstillet på dansk vindkraft. Alle vores 22 afdelinger kører på 100% bæredygtig energi. Det betyder, at vi får 100% grøn vindenergi, når der er vind i vindmøllerne. Når der er vindstille, bruger vi altså helt almindelig el. Vi har dog en ambition om at sænke vores elforbrug med 30% inden 2025. I forlængelse af disse initiativer har vi hos Skorstensgaard valgt at fokusere på FN’s verdensmål nr. 7 om ”Bæredygtig energi” samt verdensmål nr. 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”. De to verdensmål er en integreret del af vores overordnede bæredygtighedsstrategi og fungerer som vejvisere i forhold til, hvordan vi som autoværksted kan blive mere miljøvenlige.

Læs mere her:

https://skorstensgaard.dk/miljoe