ÅRETS BÆREDYGTIGHEDSPRIS

Vinderen i kategorien “Årets Bæredygtighedspris” har stort fokus på at skabe gode forudsætninger i virksomheden for en bæredygtig udvikling i dag og i fremtiden. I har en strategisk tankegang- og ageren, der gør en forskel for miljøet og klimaet både i lokalmiljøet såvel som omverdenen.